SẢN PHẨM MỚI

Động cơ rung TZD

Động cơ rung TZD.

Thông số kỹ thuật
Model Lực rung (kN)  Công suất
(kw) 
Dòng điện (A)
TZD11-2C 1.5 0.15 0.5
TZD12-2C 2.5 0.25 0.75
TZD12-4C 2.5 0.1 0.3
TZD21-2C 5 0.4 1.14
TZD21-4C 5 0.2 0.6
TZD21-6C 5 0.75 2.3
TZD31-2C 8 0.75 2.5
TZD31-4C 8 0.4 1.5
TZD31-6C 10 0.75 2.3
TZD41-2C 16 1.5 2.3
TZD41-4C 16 0.75 2.1
TZD41-6C 20 1.5 3.9
TZD51-4C 32 1.5 3.5
TZD51-6C 30 2.2 5.5
TZD51-8C 30 2.2 6.1
TZD52-6C 40 3 6.3
TZD61-4C 50 2.2 5
TZD61-6C 50 3.7 9.1
TZD61-8C 50 3.7 9.1
TZD71-6C 75 5.5 15
TZD72-6C 90 5.5 15
TZD71-8C 75 5.5 11.6
TZD81-6C 125 10 25
TZD81-8C 125 10 24.2
TZD82-6C 140 12 28.5
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát